בחן את עצמך

תוצאות

#1. חברו את שם העיר לתמונה

#2. העיר טריפולי נמצאת במדינת

#3. היבשת הכי גדולה היא...

סיימתי

ניהול תוכן: מערכת אתר עולם הילדים